پذیرش اینترنتی آزمایشگاه پردیس
  • لطفا فرم زیر فقط با اطلاعات فرد آزمایش دهنده تکمیل شود.
  • این قسمت فقط مرتبط با پذیرش اینترنتی و نمونه گیری حضوری میباشد. لطفا جهت درخواست نمونه گیری در منزل از قسمت مربوط به آن درخواست را ارائه نمایید.
  • درصورت داشتن چند نسخه (شماره پیگیری) برای ایشان باید فرم به تعداد نسخ (شماره پیگیری) تکمیل شود.
  • در صورتیکه برای افراد مختلف تصمیم دارید پذیرش صورت گیرد باید فرم برای هریک مجدد تکمیل شود.
  • پس از تکمیل این فرم منتظر تماس همکاران ما جهت تایید نهایی و راهنمایی باشید. این تماس در روزهای کاری و بین ساعت 8 صبح تا 19 گرفته می شود و پذیرش برای اولین روز کاری خواهد بود.
  • درخواست های بعد از ساعت 19 در اولین روز کاری پیگیری می شود و پذیرش آنها روز بعد خواهد بود.
  • در روز موردنظرنمونه گیری برای پرداخت هزینه، بررسی تاریخ جواب و در نهایت فعال شدن نمونه گیری به پذیرش آزمایشگاه مراجعه بفرمایید.
  • از این طریق می توانید پذیرش خود را روز قبل بصورت آنلاین انجام دهید و فقط جهت نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایید.

آزمایشگاه :
کد ملی:
نام :
نام خانوادگی :
موبایل :
نوع بیمه اصلی :
شماره رهگیری نسخه:
تصویر نسخه:
بیمه تکمیلی :
(درصورتیکه بیمه تکمیلی دارید نام آنرا در کادر بالا وارد کنید)