آزمایشگاه پردیس: مشهد، احمدآباد، مقابل بیمارستان قائم، ساختمان73

آزمایشگاه پردیس حافظ: مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش خروجی بلوار حافظ، پلاک 786

آزمایشگاه آبشار: مشهد، بین معلم 8 و 10، برج آبشار، طبقه یک

آزمایشگاه دکتر بنایی: مشهد، نبش هاشمیه 26، ساختمان پزشکان هاشمیه، طبقه اول

آزمایشگاه ماهان: مشهد، رضاشهر، بلوار پیروزی، بین خاقانی 22 و 24

کلینیک چند تخصصی آفرینش مانا: مشهد، احمدآباد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی یک، پلاک31